De dumme redaktører

Danmark, Europa

Fagbladet “Journalisten” | 17.12.2003

Anmeldelse

Af Øjvind Kyrø, Udenrigsjournalist

 

Enhver udenrigsmedarbejder bør til jul give sin chefredaktør denne bog, så han kan se, hvor groft han undervurderer sine læsere/seere/lyttere. Han vil fortjent lide under de mange siders dokumentation af, hvor interesseret læserne er i udenrigsstof.

   Vi andre, derimod, kan nøjes med at læse et kort referat, for det er mig ubegribeligt, hvorfor sådan en undersøgelse skal udgives i en bog på 208 sider, hvor den ene tese og oplysning efter den anden bliver gentaget og opsummeret.

   Bogen er bygget på en såkaldt ”survey-undersøgelse” af folks interesser, når det gælder stof i avisen, samt en kortlægning af Jyllands-Postens prioritering af udlandsstoffet i en uge i 1962, 1982 og i 2002.

   Konklusionen er, at læserne i snit bruger ikke mindre end 30 % af deres ”avistid” på internationale forhold, og, især de unge, er utilfredse med satsning på kriser og krige til fordel en beskrivelse af det daglige liv rundt om i verden.

   Udlandsstoffet i J-P ­- ”Danmarks internationale avis” – har trods en kraftig udvidelse af sidetallet det samme omfang som i 1962: Under en femtedel af det samlede redaktionelle stof. Desuden ligner J-P’s interessesfære SAS’ rutekort, når man ser bort fra de nordiske lande; man fokuserer på EU, USA og Mellemøsten/Asien, selv om læserne ifølge undersøgelsen også gerne hører nyt fra andre verdensdele.

   Med de ”væsentlighedskriterier” som redaktørerne helliger i dag, kunne eksempelvis Latinamerika synke i Stillehavet uden det ville få andet end en notits. Men så kyniske er læserne slet ikke: ”Den internationale læsers verden består derimod i langt højere grad af ’fjerne samfund’. Samfund, der udgøres af oplevelser, mennesker og skæbner, men også af politiske ledere og deres handlinger.”

   Læserne er ikke dumme.

 

 

Jens Henrik Haahr og Hans-Henrik Holm: Meget større end du tror – Avislæserne og det internationale. Forlaget Ajour. 208 s. 248 kr.