Med fremtiden som indsats

Med Fremtiden som indsats er en kritisk bog om atomkraft, som tager perspektiver og overvejelser op, som el-selskaberne og de eksperter, som er for atomkraft ikke tager i betragtning. Det drejer sig om en lang række samfundsmæssige aspekter, som vil berøre os alle i fremtiden, og som vi derfor må være med til at bestemme om.

Anmeldelser

Nej til atomkraft

Bogen er et oplæg til en debat. Dens 12 forfattere har deres styrke i en række specialer, som giver deres ord vægt: teologi, fysik, geologi, biologi, biokemi, medicin, kultursociologi, samfundsvidenskab og datamatik.

Kritisk bog om atomkraft

En række eksperter på forskellige områder der har studeret og engageret sig i atomkraftproblematikken, redegør for de konsekvenser, som anvendelsen af atomkraften efter deres mening medfører.