Ingen beviser for børnemord i organjagt

Latinamerika

Politiken | 30.11.1993

Af Øjvind Kyrø 

I over seks år har der cyklet en historie rundt i den internationale presse, som har været umulig at mane i jorden. Gang på gang er rygter spiret frem om, at der i det ludfattige Mellemamerika er bortført børn, som har fået deres organer bortopereret af skupelløse læger, hvorefter disse menneskelige løsdele er solgt til folk i de rige lande, som ville betale hvad det skulle være for at få en ny nyre, en lever eller let brugte hornhinder.

Der er blevet ryddet forsider, der er nedsat parlamentariske udvalg, der er afsendt ‘fact-finding-missions’ til Mellemamerika for at finde beviser frem, men hver eneste gang har resultatet været lig nul.

– Jeg har læst hundredvis af artikler og løbet ind i masser af rygter, når jeg ville undersøge sagen, men alle spor viste sig at ende blindt, siger journalist Anders Riis-Hansen, som i Costa Rica arbejder for den mellemamerikanske menneskerettigheds-organisation ‘Codehuca’.

Anders Riis-Hansen tog for nylig til Honduras, som er arnestedet for de fleste rygter, og i 10 dage opsøgte han alle kilder.

– Det mest vilde rygte drejede sig om en 12-årig dreng, Nelson Lopez Margarito, som blev kidnappet i hovedstaden og kørt væk i en vogn med bind for øjnene. Selv om han altså ikke kunne se noget, skulle der ifølge hans oplysninger være 30 andre børn med i vognen. De blev kørt til det nordlige Honduras, til et sted med hemmelige landingsbaner, og deres kidnappere skal have fortalt dem, at de skulle flyves til et andet land, myrdes og have fjernet deres indvolde.

– Hans forklaring var suspekt og usammenhængende, og jeg skrev ikke den historie, for den holdt ikke vand, siger Anders Riis-Hansen.

– Drengens motiv er sikkert det, at han skulle komme med en god forklaring for at undgå at få tæsk af forældrene, fordi han var stukket af hjemmefra nogle dage.

– Det tætteste, jeg er kommet skyggen af et bevis for sladderen, er chefen for det honduranske sikkerhedskorps, som havde en fyr i kikkerten for organ-handel, siger Anders Riis-Hansen.

– Men da han konsulterede parlamentsmedlemmet Rosario Godoy – en naiv husmortype, der løber med halve vinde for at profilere sig internationalt – røbede hun oplysningerne til pressen, og manden flygtede straks til Belize.

ØJNENE FJERNET

En af nøglepersonerne i vandrehistorien har været Bruce Harris, en britisk leder af en organisation, som arbejder i Mellemamerika for børns rettigheder. Han er ofte citeret for, at han har dokumentation for, at børn bliver ophugget.

I det seneste års tid har BBC haft tre journalister sat af til at optrævle historien i samarbejde med Bruce Harris.

Forleden rullede så BBCs dokumentarprogram ‘The Body Parts Business’ over skærmen. Det indeholdt ikke et eneste bevis på, at børn i Mellemamerika blev kidnappet for at blive hugget op.

Derimod beskrev udsendelsen, at der langt sydover, på et hjem for psykiatriske patienter i Argentina, skal være fjernet hornhinder fra patienter. Således skulle en bedstemor til en patient have fået brev fra klinikken om, at den 14 år gamle Marcelo – som var lam i begge sider af kroppen – var løbet bort fra hjemmet. Senere blev hans hoved fundet i en nærliggende sump uden øjne.

Dette fund er således det første, der viser, at folk dræbes for at få bortopereret vitale organer, men domstolene i Argentina lægger ikke vidneudsagn fra psykisk syge til grund for nogen domfældelse.

KGB STOD BAG

At de grusomme historier fra Mellemamerika i så mange år har vandret kloden rundt skyldes for det første, at mange børn forsvinder. I Tegucigalpa, hovedstaden i Honduras, forsvandt 800 børn sidste år. Nogle af dem sælges utvivlsomt til desperate forældreløse par fra USA eller Europa. Andre smugles over grænsen til USA, hvor forældrene arbejder, men børnene er altså intakte.

Den anden årsag er, at alle omstændighederne eksisterer, for at uhyrlighederne kunne finde sted. Behovet for vitale organer er skrigende, teknikken findes, og kynikere har altid været til.

Tilbage er blot at forbrydelsen rent faktisk skulle finde sted. Ifølge den amerikanske ambassade i Guatemala er historien opfundet af KGB.

– Det er tydeligvis en sovjetisk disinformationskampagne, og KGB har ganske givet haft det lige så sjovt med at fabrikere den, som vore folk har haft, når de lavede ‘dirty tricks’ mod USSR, sagde ambassadens presseattache James Dickmeyer til Weekendavisen for tre år siden.

Ifølge diplomaten var ideen oplagt for KGB:

– Det passer perfekt til at opstille det gamle skræmmebillede om den onde kapitalisme, hvor sådan noget kan ske. Det eneste problem for KGB var, at det ikke fandt sted, men det fik de det til.

Vandrehistorien tog for alvor fart, da Pravda og TASS i april 1987 bragte rygterne til torvs, og ‘nyheden’ blev derpå trykt i et utal af aviser i USSR og pro-sovjetiske medier verden over.

Artiklerne fik ansvarlige politikere – blandt andet i Europaparlamentet – til at tage sagen op og forlange den undersøgt, hvilket gav journalisterne anledning til at repetere alle de falske oplysninger nok en gang, og så rullede lavinen.
Aviser, radio og tv over hele kloden – fra Bangladesh til Færøerne – kolporterede historien i de følgende år.


ÉN REAKTION FRA 111 LANDE

I Danmark er der skrevet talrige artikler og ledere om emnet. Den konservative Viggo Fischer bad i juni regeringen rejse sagen på internationale konferencer, og en selvbestaltet læge-gruppe med tilknytning til Amnesty International og Rehabiliteringscenteret for Torturofre (RCT) har gennem længere tid forsket i sagen.

I RCTs tidsskift ‘Torture’, der distribueres til kontakter i 111 lande verden over, efterlyste læge-gruppen for et halvt år siden folk med kendskab til illegal organ-handel.

– Vi har fået en reaktion, fortæller speciallæge Ole Vedel Rasmussen, og vi har skrevet tilbage til vedkommende, men endnu har vi ikke fået noget svar.

– Der er utrolig mange penge i dette her, siger Vedel Rasmussen. Derfor er der hårdt brug for international lovgivning og opsyn med, at organer bliver deklareret ligesom elfenben. Der må ikke herske tvivl om, hvor for eksempel en nyre er kommet fra.

– I vor gruppe er vi to læger og fire medicinstuderende, og vi hilser Europaparlamentets forslag om en EU-lov, der totalt forbyder handel med menneskelige organer, velkomment.

Når man foreholder Ole Vedel Rasmussen, at der trods alle undersøgelser gennem seks år aldrig er fundet noget bevis, siger han:

– Ja, men det kan ikke udelukkes, at det sker. For lovgivningen og kontrollen er så dårlig, at det kan finde sted. Alene det faktum at der er mulighed for, at det kan ske, er uhyrligt. Det er vigtigt at forebygge, at sådanne ting sker.

Desuden peger Ole Vedel Rasmussen på BBCs afsløring af, at hornhinder er fjernet fra patienter på en psykiatrisk klinik i Argentina.

Lederen af det britiske nyhedsbureau Reuters i Buenos Aires, Andres W.
Stok, siger til Politiken, at det vil kræve enorme journalistiske ressourcer at verificere BBCs historie, og at det derfor er mere end tvivlsomt, om den nogen sinde bliver bekræftet.