Information | 22.08.1997

Af PETER TYGESEN

NY BOG Intet er så spændende som virkeligheden professionelt fortalt, og Øjvind Kyrøs bog leverer varen. Intrigen i bogen når Carré’ske højder: Efter den unge danske maskinmester Ulrik Schultz i Colombia bliver kidnappet sammen med to kolleger, bliver hans løsladelse en brik i et langt større spil, der både involverer kampen om at kontrollere hans løsladelse mellem et britisk sikkerhedsfirma af tidligere elitesoldater og en grådig tysk svindler med gode kontakter til bortførerne og en ambitiøs tysk minister, der vil lege fredsstifter mellem Colombias regering og den guerillabevægelse, der har kidnappet Schultz.

Schultz blev kidnappet i februar 1996 og tilbragte mere end syv måneder som fange i den dampende jungle.

Mørklagt affære

Hverken under bortførslen eller siden har offentligheden fået kendskab til hvordan Schultz endeligt blev frigivet, fordi Schultz arbejdsgiver, F. L. Smidth, både under og efter bortførelsen har forsøgt at holde sandheden væk fra offentligheden. Det danske udenrigsministerium, hvis opgave det er at hjælpe både danske virksomheder og borgere i nød i udlandet, har på beskæmmende vis deltaget fuldt ud i denne mørklægning af affæren.

Det er Øjvind Kyrøs store fortjeneste, at han med et grundigt researcharbejde bl.a. i Colombia har blotlagt hovedelementerne i affæren ¬ på trods af direkte modarbejde fra disse to væsentlige aktører. Bogen er således baseret på interviews med bl.a. Schultz og de to kolleger, der blev kidnappet sammen med ham, deres familier, myndighedspersoner, journalister og andre aktører i Colombia.

Troværdigheden

Dermed fortæller han en væsentlig nutidshistorie om både dagens Colombia, og om danske virksomheders gøren og laden, når de kommer i en alvorlig knibe. Det sidste er en uhyre væsentlig historie at få fortalt netop i disse år, hvor dansk erhvervsliv internationaliseres med forrygende fart for at klare sig i globaliseringen ¬ og det dermed udsætter sine ansatte for sikkerheds- og arbejdsforhold, der er meget anderledes end danske.

Et nøglepunkt for værdien af en sådan bog er naturligvis troværdigheden ¬ især når nogle af hovedpersonerne ikke har villet (eller kunnet pga. død eller fængselsophold) samarbejde med den danske journalist. Kyrøs bog består prøven ¬ han fremlægger og diskuterer sine kilder. Et omdrejningspunkt for troværdigheden ¬ og et utroligt spændende moment under læsningen ¬ er derfor udskrifterne af 14 båndede samtaler mellem F. L.

Smidths chefforhandler Jan Carlsen og den tyske svindler Werner Mauss. Her kan man ved selvsyn opleve dels hvorledes den slags samtaler har fundet sted, dels reflektere længe og inderligt over, om Carlsen kunne have sagt eller gjort andet undervejs; især når tanken uvilkårligt melder sig, om man kunne ønske sig Carlsen som sin egen forhandler, hvis man var i Ulrik Schultz hængekøje i junglen.

Tavshed er svagheden

Kyrø har gravet en elementært rystende historie fra virkeligheden frem, og fortæller den levende og spændende. Bogen har to svagheder. For det første at hovedaktører som F. L. Smidt, Udenrigsministeriet og det britiske firma Control Risk, som F. L. Smidt havde hyret til at få Schultz fri, ikke har villet samarbejde med forfatteren. Deres deltagelse ville utvivlsomt kunne have tilføjet væsentlige detaljer, måske endda endnu flere eventyrlige brikker til det forfærdende spil, Schultz blev offer for. Deres tavshed kan forfatteren ikke bebrejdes ¬ til gengæld har de bragt sig i den uheldige position, at bogen ikke kan stå som forsvar mod beskyldninger om, at de ikke gjorde nok for gidslernes løsladelse.

Den anden svaghed er til gengæld hans fulde ansvar: Schultz kæreste og hendes familie førte dagbog undervejs i den 223 dage lange affære ¬ og læseren pines med evindelige referater fra disse ikke særligt interessant dagbøger. Dér blir bogen tilsyneladende fanget mellem to genrer: Dels den velskrevne og velkomponerede beretning om det internationale plot, som Shcultz bliver spundet ind i, dels bogklubbogen i billigpris i masseoplag, som svælger i hvem der græd hvor meget hvor tit hvorhenne og hvordan. Efter de første hundrede sider kan læseren trygt skimme over disse sider, og fortsætte med denne fantastiske og velskrevne afdækning af et stykke virkelighed, der overgår fantasien.

*Øjvind Kyrø: Ulrik Schultz ¬ Gidsel for fred. 405 s. Peter Asschenfeldts Nye Forlag. 320 kr. Udkommer idag.